Bewuste keuze

Als je nog nooit een bewuste keuze hebt gemaakt om de Here Jezus te volgen en je hebt het verlangen om Hem aan te nemen als Heer en Heiland, dan kun je onderstaand gebed oplezen.

Heilige Vader in de hemel. Ik dank U voor Uw Zoon Jezus, Ik dank U dat Hij voor mijn zonden aan het kruis is gestorven en dat Zijn bloed voor mij is gevloeid. Ik belijd mijn zonden en vraag U om vergeving. Ik neem vanaf dit moment Jezus aan als mijn Redder, Heer en Heiland en maak nu op dit moment de keuze om Hem te volgen. Ik bekeer me dan ook van al mijn zonden en beloof U niet meer te zondigen. In de naam van Jezus. AMEN