Gezocht bidders!

God vraagt bidders voor Nederland en België voor de regering voor dat de zegen over België en Nederland mag blijven .

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
1 Johannes 5:14 | NBV

vertrouwen luisteren
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Kolossenzen 4:2 | NBV

dankbaarheid
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Marcus 11:24 | NBV

geloof ontvangen
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Jeremia 29:12 | NBV
aanbidding