Koninkrijk en gerechtigheid

Mattheus 6 : 33

Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.

Waar ben je mee bezig? Die vraag komt naar je toe als je luistert naar deze woorden van Jezus.

Ben je bezig met al die dingen op aarde waar je je zorgen over maakt?

Of richt je je aandacht allereerst op Gods nieuwe wereld?

Die nieuwe wereld waar God zelf vrede en recht brengt, liefde en goedheid.

Het is de werkelijkheid waarin Jezus koning is en God onze Vader en de heilige Geest onze enige echte bron van leven.

Als je je daarop richt, op Gods nieuwe wereld, dan zal je merken dat al het andere ook op zijn plek gaat vallen.

Want God zorgt en geeft!